Kauppakamarit vaativat liikenteelle uutta rahoitusmallia

Kauppakamareiden mukaan pelkkä budjettirahoitus ei ole riittävä kattamaan liikenteen korjaus- ja investointivelkaa. Suomi tarvitsee liikenteelle uuden kokonaisvaltaisen rahoitusmallin, jonka avulla on mahdollista tavoitella Ruotsin tasoa infran rahoituksessa sekä käynnistää uusia

Romakkaniemi: Liikennerahoitus yli kaksinkertaistettava

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan mukaan Suomi tarvitsee enemmän mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka avaisi kasvun ja työllisyyden pullonkaulat. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi peräänkuuluttaa liikennejärjestelmän rahoitusmallien uudistamista ja

Budjettiehdotus ei riitä työllisyystavoitteen saavuttamiseksi

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Risto E. J. Penttilän mukaan sisällä riittäviä toimia, jotta hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta saavutettaisiin vaalikauden aikana. Hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamiseksi muiden

Veronkiristykset väärä lääke

Keskuskauppakamarin mukaan budjettiesitys ei edistä hallitusohjelman tavoitteita. “Hallitusohjelmassa haettiin kasvua, työllisyyttä ja velan taittamista. Tämä budjetti ei juurikaan edistä näitä tavoitteita”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Erityisen