Kohti virtaviivaista, hyvin toimivaa ja ennustettavaa Suomea

Nyt on aika vaihtaa elinkeinopolitiikan suuntaa. Tähän asti suuntana on ollut valtion väliintulopolitiikka, jossa on pelattu kohdennetuilla huojennuksilla. Tämä tie on valitettavasti kuljettu loppuun, ja nyt tarvitaan rohkeutta lähteä tavoittelemaan virtaviivaista, hyvin toimivaa ja