Leena Linnainmaa Euroopan CG-koodiverkoston puheenjohtajaksi

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa on valittu Euroopan pörssiyhtiöiden hallinnointikoodien ylläpitäjien verkoston puheenjohtajaksi. European Corporate Governance Codes Network on hallinnointikoodien (corporate governance, CG) ylläpitäjien yhteistyöelin, jossa vaihdetaan

Uudistettu hallinnointikoodi lisää pörssiyhtiöiden avoimuutta

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uudistetun hallinnointikoodin, johon on koottu pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia koskevat suositukset. Koodin uudistustyössä on painotettu avoimuutta. Lisäksi pörssiyhtiöiden tulee jatkossa muun muassa laatia hallituksen monimuotoisuutta koskevat

Seuraajasuunnittelu haastaa hallituksen

Seuraajasuunnittelu on yksi hallituksen tärkeimpiä mutta ehkä myös vaikeimpia tehtäviä. Monessa yrityksessä hallitus ei panosta asiaan merkittävästi. Tähän voi olla useita syitä alkaen siitä, että koetaan, ettei näköpiirissä ole tarvetta toimitusjohtajan vaihdokseen. Asian esille

Toimitusjohtajat eivät päätä toistensa palkkioista

Usein väitetään, että toimitusjohtajat päättäisivät ristikkäin toistensa palkkioista pörssiyhtiöissä (viimeksi HS 7.2.2015 Pieni piiri päättää ylimmän johdon palkkioista). Tätä väitettä ei tue Keskuskauppakamarin selvitys Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus

Yritysten on aika arvioida palkitsemisjärjestelmänsä

Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointitapaa. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on viimeksi päivitetty vuonna 2010, jolloin palkka- ja palkkioselvityksen sisältövaatimuksia kiristettiin. Yhtiöille on koodissa asetettu tiukat