Keskuskauppakamarilta ruusuja ja risuja hallitusohjelmalle

Keskuskauppakamari kiittää tulevan hallituksen panostuksia liikennehankkeisiin. Sen sijaan moitteita Keskuskauppakamari antaa työllisyyteen liittyvien konkreettisten ratkaisujen puuttumiselle sekä vääjäämättä edessä olevalle velkaantumiskehitykselle. Tulevan hallituksen panostukset

Sujuva sääntely hallitusohjelmaan

Tulevalla hallituksella on edessään vaikeita asioita. Varsinkin isoille ja ristiriitaisille hankkeille olisi hyötyä sääntelyn sujuvoittamisesta. Lainvalmistelu tarvitsee konsernijohtoa varmistamaan hallitusohjelman toteutumisen ja eri ministeriöiden välistä yhteistyötä seuraamaan ja

Kooste hallitusohjelman toteutumisesta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa luvataan paljon muutoksia esimerkiksi sote-järjestelmään, aluehallintoon ja byrokratian purkuun. Keskuskauppakamari seuraa tilannetta aktiivisesti. Vaikka hallitus on panostanut viestintään ja uudistuksista kertoviin verkkosivuihin, koottua tietoa