Naiset valloittavat hallituspaikkoja pullonkaulasta huolimatta

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouskausi ja uusien hallitusten valinnat ovat käynnissä. Samalla arvioitavaksi tulevat menneet hallitusvalinnat. Näin kansainvälisenä naistenpäivänä menneitä hallitusvalintoja voi arvioida myös siitä näkökulmasta, miten naisten asema pörssiyhtiöiden

Hallituspaikat eivät juurikaan kasaudu samoille henkilöille

Viime aikoina on jälleen keskusteltu siitä, kasautuvatko pörssi- ja valtionyhtiöiden hallituspaikat samoille henkilöille. Aihe on tärkeä, sillä yksi keskeinen elementti onnistuneessa hallitustyöskentelyssä on henkilön mahdollisuus panostaa hallitustyöhön. Liian suuri määrä

Kiintiöt eivät edistä naisten määrää yritysjohdossa

Ministeriöiden arvio sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta pörssiyhtiöiden hallituksissa on puutteellinen. “Muistio antaa vinoutuneen kuvan naisten osuuden kehittymisestä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Elinkeinoelämän itsesääntelyn rooli naisten hallituspaikkojen lisäämisessä on

Pörssiyhtiöt, näyttäkää, että itsesääntely toimii

Suomalaiset pörssiyhtiöt ja osakkeenomistajat, valitkaa naisia hallituksiinne ja osoittakaa, että itsesääntely toimii eikä kiintiölainsäädäntöä tarvita. Meillä on Suomessa EU:n ennätys pörssiyhtiöiden hallitusten naisjäsenten määrässä, mutta kiintiölainsäädännölle on