HR-osaaminen yritysten menestystekijäksi

Digitalisaatio on muokkaamassa kaikkea liiketoimintaa. Nyt näemme muutoksesta vasta jäävuoren huipun, mutta osaava työvoima on tulevaisuuden avain menestykseen. Ne yritykset pärjäävät, jotka pystyvät houkuttelemaan ja pitämään parhaat osaajat. Innovaatiot ovat myös perinteisillä

HHJ-koulutus tehostaa hallitustyötä

Monella PK-yrityksellä on haasteena hallituksen riittävä osaaminen tulevien haasteiden kannalta, varsinkin kun vaihtuvuus hallituksissa on vähäistä. Huoli ilmenee kauppakamareiden PK-hallitusbarometrissä, johon vastasi 1200 yrityksen edustajaa eri puolilta Suomea helmikuussa 2017. Myöskään

PK-yritykset investoivat laskusuhdanteesta huolimatta

Lähes 40 prosenttia suomalaisista PK-yrityksistä käynnistää uutta liiketoimintaa heikosta taloustilanteesta huolimatta. Monet suunnittelevat myös yritysostoja ja muita merkittäviä investointeja. Yhtiöiden pitkän ajan strategisessa suunnittelussa on kuitenkin vielä puutteita. Tiedot

Kuntayhtiöiden hallituksiin riittävää osaamista

Hallituksen esitysluonnos kuntalakiuudistuksesta vie kuntayhtiöiden hyvää hallinnointia oikeaan suuntaan, mutta ei riittävästi. Jatkovalmistelussa tulisi varmistaa, että hyvän hallinnoinnin periaatteet toteutuvat nykyistä paremmin kuntayhtiöissä. Tähän kuuluu se, että kuntayhtiöiden

Pörssiyhtiöt, näyttäkää, että itsesääntely toimii

Suomalaiset pörssiyhtiöt ja osakkeenomistajat, valitkaa naisia hallituksiinne ja osoittakaa, että itsesääntely toimii eikä kiintiölainsäädäntöä tarvita. Meillä on Suomessa EU:n ennätys pörssiyhtiöiden hallitusten naisjäsenten määrässä, mutta kiintiölainsäädännölle on