Tasa-arvo on ongelma johtoryhmätasolla

Kansanedustaja Annika Lapintie esitti Turun Sanomien (18.3.) Lukijan kolumnissa, että valtionyhtiöiden hallituksissa otetaan käyttöön sukupuolikiintiöt, joiden mukaan molempien sukupuolten edustuksen tulee olla vähintään 40 prosenttia. Valtioneuvosto päätti jo vuonna 2004

Yritysten on aika arvioida palkitsemisjärjestelmänsä

Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointitapaa. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on viimeksi päivitetty vuonna 2010, jolloin palkka- ja palkkioselvityksen sisältövaatimuksia kiristettiin. Yhtiöille on koodissa asetettu tiukat

Viiden vuoden kuluttua Suomessa ei ole pörssiä

Keskuskauppakamari on huolestunut Helsingin pörssin näivettymisestä. Kauppa ja teollisuus -lehdessä nostetaan esille K3:n varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan kommentti, että pörssin säilyttämisen edellytys on arvopaperimarkkinalain saattaminen