Ifo-kysely: Suomen vientimarkkinoiden näkymät heikkenevät

Maailmantaloudessa menee yhä hyvin, mutta suhdanneodotukset ovat muuttuneet varovaisemmiksi kaikissa maanosissa, osoittaa tuore maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -suhdannekysely. Odotukset ovat vielä hyvällä tasolla, vaikka Ifo-indikaattori on tammikuusta huhtikuuhun tippunut 26,0

Ifo-selvitys: Maailmantalous rikkoo suhdanne-ennätyksiä

Maailmantalous jatkaa vahvistumistaan, osoittaa maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -talousasiantuntijakysely. Ifo-indikaatori on ylimmillään euroalueella sitten vuoden 2000 ja maailmantaloudessa sitten vuoden 2007. Alkuvuonna tehdyn kyselyn mukaan talousodotukset myös seuraavalle

Orastavia merkkejä maailmantalouden suhdannehuipusta

Maailmantalous on vahvimmillaan sitten vuoden 2011, osoittaa tänään julkaistu maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -talousasiantuntijakysely. Euroalueella Suomi mukaan lukien Ifo-indikaattori on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2000. Lokakuussa tehdyn kyselyn mukaan talousodotukset

Piristyvästä Euroopasta vauhtia Suomen viennille

Maailmantalouden suhdanneodotukset ovat vahvistuneet kevään aikana, osoittaa 120 maassa tehty Ifo World Economic Survey -suhdannekysely. Euroalueen Ifo-indikaattori ponnahti ylimmälle tasolle sitten finanssikriisin 2008. Suomen näkymät ovat parantuneet huomattavasti. “Päävientimarkkinoiden

Talousodotukset vahvistuneet, Suomi etujoukoissa

Maailmantaloudessa odotukset ovat vahvistuneet, osoittaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen julkaisema tuore maailmantalouden suhdanneselvitys. Läntisissä teollisuusmaissa, kuten Suomessa, talousodotukset ovat vuosien taantuman jälkeen vahvistuneet kertoo

Synkkiä uutisia Suomelle maailmantaloudesta

Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet alkuvuoden nousun jälkeen, osoittaa tuore Ifo World Economic Survey -kysely. Ifo-indeksi tippui selvästi ja on nyt alimmillaan kolmeen vuoteen. Talouden ennustetaan heikkenevän kaikissa maanosissa. Euromaista Suomen talous mainitaan yhä heikoimmaksi

Epävakaa maailmantalous haaste Suomen viennille

Talousodotukset ovat maailmanlaajuisesti laskeneet, osoittaa tuore Ifo World Economic Climate -suhdannekysely. Kesällä tehdyn globaalin yritysasiantuntijakyselyn indikaattori tippui 99.5:sta 95.9:ään. Erityisesti Aasiassa ja Afrikassa taloustilanne on selvästi heikentynyt. Alkuvuonna Euroopassa