Suomen tulisi välttää Japanin virheet

Vaaleja edeltänyt talouspoliittinen keskustelu asetti elvytyksen ja julkisen sektorin sopeutuksen vastakkain. Tärkein aihe jäi sen sijaan taka-alalle: miten luodaan rakenteelliset edellytykset kasvulle? Suomea on eri vaiheissa verrattu Japaniin. Japanin talous kasvoi sodan jälkeen pitkään

Pitkä ja kivinen taantuma

Taloudet Venäjällä, Euroopassa ja Suomessa sukeltavat. Suomi on viimeisellä rannalla. Ylöspäin ei päästä, ellemme saa kokonaisveroastetta laskuun, julkista sektoria pienemmäksi ja työmarkkinoita toimivimmiksi. Kauppakamariryhmän hallitusohjelmatavoitteet

Verotus kiristetty maksimiin: “Nyt on leikkausten vuoro”

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteet on tähän mennessä tehty miltei kokonaan veronkorotuksin. Kauppakamarin kanta on selvä: Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Julkinen talous on saatava tasapainoon menoja leikkaamalla ja toimintoja tehostamalla. Hallitus päättää julkisen talouden

Talousvuosi 2013: Valopilkkuja globaaliin epävarmuuteen

Vuosi 2013 vahvisti näkemystä globaalin talouskehityksen myönteisestä kehityssuunnasta. Finanssikriisin alusta jo kuusi vuotta jatkunut yleinen epävarmuus ei kuitenkaan väistynyt otsikoista eikä ihmisten mielistä. Tietyt kehittyneet taloudet, kuten Yhdysvallat ja Saksa, johtivat taloutta

Julkiset menot kuriin kolmella askeleella

Julkiset menot ovat kymmenessä vuodessa nousseet alle 50 prosentista lähes 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Talouskasvua myrkyttävään kehitykseen on saatava täyskäännös. Julkiset menot on palautettava takaisin 50 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 mennessä.