Maailma on täynnä mahdollisuuksia vientiyrityksille

Ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri Matti Anttosen mukaan maailma ei kauppapolitiikan näkökulmasta ole vielä valmis. Brexit sekä Ceta- ja TTIP-sopimusten kohtaama vastustus ovat esimerkkejä EU:n kauppapolitiikan haasteista. Mollisävyt kuuluvat kuitenkin enemmän Eurooppaan. Muu maailma

Kaupan esteet yhä yritysten kasvun jarruna

Kaupan esteet rajoittavat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, osoittaa elinkeinoelämän järjestöjen ja valtion yhteinen Team Finland kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys. Yli 60 % yrityksistä ilmoitti kohdanneensa kaupan esteitä. Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuoren mukaan

Yhteiset digitaaliset markkinat vauhdittaisivat talouskasvua

Nopein tapa digitalisaation edistämiseksi EU:ssa ja USA:ssa on sääntelyn yhtenäistäminen  ja yhteisten toimintatapojen käyttöönotto. Digitaalisten palvelujen kasvun vauhdittaminen antaisi myös vahvat perustelut vapaakauppasopimus TTIP:n toteuttamiselle. Ilkka Lakaniemi, Risto E. J.

Suomi luisui talousvertailussa

Kansainvälinen kauppakamari ICC listasi Singaporen ja Hongkongin jälleen maailman avoimimmiksi talouksiksi tuoreessa ICC Open Market -selvityksessä. Suomi löytyy vasta sijalta 25 Islannin (9.), Ruotsin (10.) ja Tanskan (12.) jälkeen. “Huolestuttavaa on Suomen jääminen Pohjoismaiden ja

Latinalainen Amerikka on Suomelle mahdollisuus

 Talouden tilaa on turha kaunistella. Sekä Suomessa että maailmalla perusvire talouskehityksessä on edelleen synkkä. Erityistä huolta aiheuttaa vientimme hidas kehitys. Perinteiset vientimarkkinamme Euroopassa eivät vedä ja Venäjän osalta tulevaisuus on entistä epävarmempi. Euroopan

Antakaa markkinoille mahdollisuus

Talouden historia opettaa markkinoita avaamalla saavutettavan enemmän kuin sulkemalla. Köyhyyden väheneminen ja elintasoerojen supistuminen maailmanlaajuisesti ei olisi onnistunut ilman oikeita kauppapoliittisia ratkaisuja. Amerikan ja Euroopan hyvinvointi ei olisi nykyisellä tasolla ilman

Kaupalle katetta – hallitse prosessit

Kansainvälinen kauppa on täynnä yllättäviä kuluja. USA:n markkinoille hamuava yritys voi joutua maksamaan 10–20 prosentin lisäkulut tuotteen arvosta, jotta tuote hyväksytään markkinoille. Sopimalla kaupasta kauppakumppanin kanssa kehnoin ehdoin – kauppaprosessin kokonaisuutta

WTO-sovusta etua Suomen viennille

Dohan umpisolmun avaaminen WTO-ministerikokouksessa Balilla on tärkeä poliittinen rajapyykki. Se hyödyttää myös Suomen vientiä. Kansainvälisessä yhteistyössä löytyy vielä tahtoa sopia, vaikka neuvottelutulos on vaatimaton. Protektionismin vaivaamassa maailmantaloudessa luottamuksen

ICC:n raportti: Kiristyvä rahoitus jarruttaa kasvua

Markkinoiden ylisääntely uhkaa pankkien rahoitusta ja jarruttaa kansainvälisen kaupan kasvua, osoittaa tuore Kansainvälisen kauppakamarin ICC Rethinking Trade and Finance Report 2013. Erityisesti Euroopassa ja Aasiassa yritykset kokevat rahoituksen saatavuuden kasvun pullonkaulaksi. Ongelmana