Kansainväliset verkostot yritysten käyttöön

Team Finland -toiminta kokoaa yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoavat tahot yhteen. Palvelutoiminnan ytimessä ovat Suomen ulkomaanedustustot ja kansallisesti julkisrahoitteiset palvelujen tarjoajat. Laajemmin Team Finland -toiminta kattaa myös yksityiset kansainvälistymispalveluja

Suomen on tehtävä oikeita valintoja

Viime vuodet eivät ole olleet helppoja Euroopassa eivätkä Suomessa. Maailmantalouden jättiläiset, Yhdysvallat ja Kiina, ovat viime aikoina häilyneet uuden noususuhdanteen ja normaalin taloudellisen kehityksen välillä, kun taas Eurooppa on juuttunut paikalleen. Euroopan jatkuvat haasteet

Kauppakamarit mukaan Team Finland -alueverkostoon

Erityisasiantuntija Martta Halonen valtioneuvoston kansliasta näkee kauppakamarien roolin Team Finlandissa tärkeänä, nimenomaan ideoijana ja kumppanina, sekä alueellisena kontaktipintana. Kauppakamarien edustajien mielestä toimijoita on monia, ja konkretiaa ja synenergiaa tulisikin hakea

Rokkaa ja punssia 2012 kuvin

Rokkaa & Punssia -tapahtuma kokoaa joka vuosi yhteistyökumppaneitamme kylään Keskuskauppakamariin.  Laskiaisen alla 15.2. tarjosimme tuttuun tapaan hernekeittoa joukolle poliittisia vaikuttajia sekä median ja järjestöjen edustajia. Taustalla aulaamme koristavat kuvaaja Alejandro Lorenzon