Kasvava Kiina kiehtoo yhä suomalaisyrityksiä

Kiinan markkinat ja sen muutokset kiinnostavat suomalaisia yrityksiä yhä enemmän. EU-maista Suomi on 11 miljardilla yksi tärkeimmistä ulkomaisista investoijista Kiinassa. Ja Kiinan 7 miljardin investoinnit Suomeen sekä kasvava turismi tekevät Kiinasta Suomelle entistäkin kiinnostavamman

Alkuvuosi 2018: Talouden kasvua, politiikan epävarmuutta

Kuluvalle vuodelle ovat kaikki ennusteita tekevät laitokset luvanneet varsin hyvää kasvua, eritoten länsimaissa. Pitkän vaikean jakson jälkeen myös Eurooppa on selvästi piristynyt. Monet asiantuntijat katsovat toisaalta, että kasvusyklin loppumisesta ehkä vuoden-kahden sisällä on jo

Kiina noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi

Kiina on lyhyessä ajassa noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi. Vaikka pääosa viennistämme suuntautuu Eurooppaan on Kiinan merkitys Suomen taloudelle luultua tärkeämpi. Jos lasketaan yhteen Suomen loppu- ja välivientituotteet sekä maiden väliset investoinnit on Kiina noussut

Euroopan kauppakamarit: Epävarmuus leimaa taloutta 2017

Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus leimaavat Euroopan taloutta 2017, osoittaa eurooppalaisten kauppakamarien kysely. Odotukset ensi vuodelle ovat epävarmemmat kuin vuosi sitten. Syinä ovat EU:n sisäiset haasteet, kuten Brexit, sekä Kiinan talouden ja USA:n politiikan suunta. Eurooppalaiset

Nokia näki Kiinan mahdollisuudet ensimmäisten joukossa

Risto Siilasmaa on hallituksen puheenjohtajana luotsannut Nokian syvästä kriisistä yhdeksi johtavaksi verkkoyhtiöksi, joka on tekemässä Suomen taloushistorian suurimman yrityskaupan. Nokia jatkaa samalla vahvaa panostustaan Kiinaan, jonne yhtiö on määrätietoisesti rakentanut vahvaa

Ukrainan kriisi Kiinasta katsottuna

Esiin nousee kaksi ulottuvuutta: Länsimedian yksinkertaistettu vastakkainasettelu ja toisaalta Suomen reaktiokyky pakotekierteen avaamiin vientimahdollisuuksiin. Ukrainan – ja Venäjän – kriisi Kiinasta käsin tarkasteltuna herättää helposti kysymyksen siitä, missä kulkee