Markkinoiden polarisoituminen muovaa kiinteistöalaa

Kiinteistömarkkinat ovat vahvassa murroksessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Markkinoiden polarisoituminen on johtanut siihen, että sijainnilla ja kiinteistön toimivuudella on yhä suurempi vaikutus arvoon. Kiinteistömarkkinoiden muutoksista ja kiinteistöarvioijien roolista

Kiinteistö- ja asuntomarkkinat jakautuneet rajusti

Kiinteistö- ja asuntomarkkinat ovat huomattavan jakautuneet. Keskustassa sijaitsevat, hyväkuntoiset toimisto- ja asuinhuoneistot kasvattavat arvoaan. Sen sijaan lähiöissä, muuttotappiokunnissa tai vanhempien toimistorakennuksien osalta näkymät ovat synkät. Tulokset ilmenevät

Välittäjäkokeissa ennätys: 271 uutta välittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeet jatkavat suosiotaan. Vuoden 2015 ensimmäisessä kokeessa ennätyksiä rikottiin niin kokeeseen osallistuneiden kuin kokeen läpäisseiden määrässä. Laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyyden sai 227 välittäjää ja laillistetun vuokrahuoneiston