Kuntayhtiöiden hallituksiin riittävää osaamista

Hallituksen esitysluonnos kuntalakiuudistuksesta vie kuntayhtiöiden hyvää hallinnointia oikeaan suuntaan, mutta ei riittävästi. Jatkovalmistelussa tulisi varmistaa, että hyvän hallinnoinnin periaatteet toteutuvat nykyistä paremmin kuntayhtiöissä. Tähän kuuluu se, että kuntayhtiöiden

Yritys kunnan jäsenenä

Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan sen asukkaat sekä yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joilla on kotipaikka kunnassa sekä vielä kunnassa kiinteää omaisuutta omistavat. Voisi luulla, että laki velvoittaa kuntaa tiedottamaan jäsenilleen ajankohtaisista asioista tasapuolisesti, mutta