Kuntayhtiöiden hallituksiin riittävää osaamista

Hallituksen esitysluonnos kuntalakiuudistuksesta vie kuntayhtiöiden hyvää hallinnointia oikeaan suuntaan, mutta ei riittävästi. Jatkovalmistelussa tulisi varmistaa, että hyvän hallinnoinnin periaatteet toteutuvat nykyistä paremmin kuntayhtiöissä. Tähän kuuluu se, että kuntayhtiöiden