Arktiset alueet ovat Suomelle mahdollisuus

Arktinen alue on noussut viimeisten viiden vuoden aikana suureksi kiinnostuksen kohteeksi. Tämä johtuu alueen mittavista luonnonvaroista sekä jääpeitteen sulamisen johdosta avautuneista uusista potentiaalisista kuljetusreiteistä. Alueelle suunnitellaan suuria investointeja, ja suomalaiselle

Lappi nostettava digipalvelujen pilottialueeksi

Suomi voi pudota kohtalokkaasti kehityksen kelkasta, ellei julkisen sektorin rakenneremonttia ja sähköisten palvelujen kokonaisvaltaista kehittämistä saada rivakasti käyntiin. Parasta koekenttää olisi harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomi, sanoo LapIT:n toimitusjohtaja Juhani

Kaivosjätin ei tarvitse hehkuttaa

Kalevassa 12.11. oli esillä Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoen kommentti kaivosyhtiö Anglo Americanin nikkeli-kupariesiintymän löytöön liittyvästä tiedottamisesta. Rautajoki toivoo, että kaivosyhtiö olisi hieman keskustelevampi ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Aglon