Pitkäjänteinen sijoittaja suosii osinkoja

Jukka Oksaharju peräänkuulutti Kauppalehdessä laajamittaisia omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmia ja katsoi osinkojen olevan ylisuosiossa (KL 5.4.). Kannanotto on mielenkiintoinen, eikä vähiten sen vuoksi, että maailmalla on alettu kritisoida osto-ohjelmia. Kritiikki on kasvanut

Leena Linnainmaa: Tilintarkastussääntely uudistuksen tarpeessa

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta hyväksyi vuonna 2018 vain 35 prosenttia laaduntarkastuksen läpikäyneistä tilintarkastuksista. Tieto ilmenee tilintarkastusvalvonnan 2018 vuosiraportista. Tämän perusteella kaksi kolmasosaa tilintarkastuksista olisi kelvottomia. On vaikea

Hoiva-alan ongelmat eivät johdu osakeyhtiölaista

Asianajaja Tuomo Kautun kirjoituksessa (KL 12.2.) katsotaan hoiva-alan olevan irvokas esimerkki nykyisen osakeyhtiölain tulkinnasta, kun laissa säädetään osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena olevan tuottaa voittoa osakkeenomistajille. On vaikea yhtyä siihen näkemykseen, että hoiva-alan