Mitä muutoksia liikennekaari tuo liikennetoimijoille?

Hallituksen ensimmäinen liikennekaaripaketti on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Liikennekaaressa liikenne nähdään palveluna ja matkaketju palvelukokonaisuutena. Asiakaslähtöisellä ajattelulla ja mahdollistavalla sääntelyllä tavoitellaan tehokkuutta liikennejärjestelmään ja kasvua

Hallituksen suunta on oikea!

Liikennekaari kääntää onnistuneesti ylösalaisin yksityisen sektorin ja julkisen sektorin rooleja. Siinä luodaan pelisäännöt siitä miten yksityiset ja myös julkiset toimijat voivat kilpailla keskenään. Tämä sama ajattelu on nyt ajettava läpi myös muilla sektoreilla.

Onko liikennekaaresta maailman parhaaksi systeemiksi?

Hallituksen ensimmäinen liikennekaaripaketti on vihdoin pääsemässä maaliin. Lopputulokseen voi olla tyytyväinen, sillä lainsäädäntökokonaisuudessa huomioitiin sekä elinkeinoelämän kannustus uusiin toimintamalleihin että paketin joihinkin osiin osoitettu kritiikki. Liikenteen