Resursseja, avoimuutta, ymmärrettävyyttä

Yrityksissä kyllä ymmärretään kestävän toiminnan päälle. Yhteiskuntavastuuasiat on jo kilpailuetukysymys, mutta ohjeiden noudattamisesta on tullut loputon ja ennakoimaton esterata. Ympäristölupajärjestelmän suurimpia haasteita ovat resursointi, tasapuolisuus, avoimuus ja