Kansainvälistä kauppaa kasvavissa riskeissä

Maailmantaloudessa menee yhä hyvin, mutta talouskasvu uhkaa hiipua kaikilla Suomen vientimarkkinoilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Sen osoittaa tuore maailmantalouden ilmapuntari, saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -suhdannekysely. Kasvavat

Taantumasta kasvuun – uudistuksia tarvitaan

Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua tuki etenkin viennin ja investointien kohoaminen. Viime vuosien kasvukuoppa on kohta täytetty; bruttokansantuote saavuttanee kymmenen vuoden takaisen tasonsa

Uskottavuus pelissä WTO-kokouksessa

Uskottavuuden säilyttäminen on Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokouksen keskeinen tavoite, Keskuskauppakamarin johtaja, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori arvioi kansainvälisen kaupan tilannetta. “Tahmea talouskasvu johti useissa maissa protektionismiin ja

Orastavia merkkejä maailmantalouden suhdannehuipusta

Maailmantalous on vahvimmillaan sitten vuoden 2011, osoittaa tänään julkaistu maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -talousasiantuntijakysely. Euroalueella Suomi mukaan lukien Ifo-indikaattori on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2000. Lokakuussa tehdyn kyselyn mukaan talousodotukset

Mahdollisuuksia maailman mullistuksista

Ruotsin entinen pääministeri Fredrik Reinfeldt näkee globaalilla tasolla tapahtuvassa väestönkasvussa, ikääntymisessä ja keskiluokan kasvussa mahdollisuuksia pohjoismaisille yrityksille. Maailmantalous kasvaa nopeammin kuin pitkään aikaan. Myös Suomi on vihdoin päässyt kasvuun kiinni,

Vauhtisokeus vaarana euroalueen ja Suomen talouskasvussa

Maailmantalouden suhdanneodotukset vahvistuivat edelleen kesän aikana, osoittaa heinäkuussa 121 maassa tehty 1123 talousasiantuntijan Ifo World Economic Survey-kysely. Euroopan johdolla maailmantalouden kasvun uskotaan yhä jatkuvan loppuvuoden aikana. Epävarmuustekijät liittyvät kehittyvien

Piristyvästä Euroopasta vauhtia Suomen viennille

Maailmantalouden suhdanneodotukset ovat vahvistuneet kevään aikana, osoittaa 120 maassa tehty Ifo World Economic Survey -suhdannekysely. Euroalueen Ifo-indikaattori ponnahti ylimmälle tasolle sitten finanssikriisin 2008. Suomen näkymät ovat parantuneet huomattavasti. “Päävientimarkkinoiden

Talousodotukset vahvistuneet, Suomi etujoukoissa

Maailmantaloudessa odotukset ovat vahvistuneet, osoittaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen julkaisema tuore maailmantalouden suhdanneselvitys. Läntisissä teollisuusmaissa, kuten Suomessa, talousodotukset ovat vuosien taantuman jälkeen vahvistuneet kertoo

Synkkiä uutisia Suomelle maailmantaloudesta

Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet alkuvuoden nousun jälkeen, osoittaa tuore Ifo World Economic Survey -kysely. Ifo-indeksi tippui selvästi ja on nyt alimmillaan kolmeen vuoteen. Talouden ennustetaan heikkenevän kaikissa maanosissa. Euromaista Suomen talous mainitaan yhä heikoimmaksi