Naisjohtajaselvitys: Nuoret naiset nousevat johtoryhmiin

Naisten tulevaisuus yritysten johdossa näyttää valoisalta: osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmistä kasvaa selvästi nuorissa ikäluokissa. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä Nuoret naiset nousevat johtoryhmiin, joka kattaa kaikki suomalaiset

Palkkaerojen taustalla perinteiset roolit

Olli Luukkainen kirjoitti Kauppalehdessä 2.11.2015, ettei naisten miehiä korkeampi koulutus ole kaventanut palkkaeroja. On totta, että yleisesti ottaen palkkaerot eivät ole merkittävästi kaventuneet viime vuosina naisen euron ollessa yhä vain 83 senttiä. Tilanteeseen ei ole odotettavissa

Isä kannustaa menestymään – kuule naisjohtajien esimerkit

Isänpäivän kunniaksi kysyimme neljältä naisjohtajien mentorointiohjelmaamme osallistuneelta naiselta, mitä he ovat oppineet isiltään. Työmarkkinat ovat Suomessa erittäin voimakkaasti jakautuneet miesten ja naisten töihin. Miehiä työskentelee runsaasti hyvin palkatuissa teollisuuden

Osaako naisjohtaja delegoida?

Naisia on erittäin vähän yritysten ylimmässä johdossa, eikä yhdelläkään suuryrityksistämme ole naista toimitusjohtajana. Varsinkin liiketoimintavastuussa oleva nainen on harvinaisuus suurten yritysten johtoryhmätasolla. Pohdittaessa syitä naisjohtajien vähyyteen nousee usein esille

Naiskiintiöt eivät edistä tasa-arvoa

EU:ssa ja Suomen hallituksen piirissä pohditaan naiskiintiöitä pörssiyhtiöiden hallituksiin. Valtaosa hallitustyössä mukana olevista naisista ja miehistä ei kannata kiintiöitä, kuten ei myöskään heitä edustava Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF).

Leena Linnainmaa jatkaa Suomen UN Womenin puheenjohtajana

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa valittiin lauantaina 29.11.2014 pidetyssä Suomen UN Women ry:n syyskokouksessa toiselle 3-vuotiskaudelle yhdistyksen puheenjohtajaksi. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen puolestapuhuja. Naisten aseman

Nuoret naisjohtajat ottavat vastuuta johtoryhmissä

Naisten määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on kasvussa. Tämän vuoden nimityksistä 39 prosenttia on mennyt naisille. Naisjohtajat ottavat myös yhä useammin liiketoimintavastuuta, etenkin nuoremmassa sukupolvessa. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä

Perinteiset asenteet hidastavat naisten urakehitystä

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on Suomessa EU-maiden huipputasoa. Se on noussut kymmenessä vuodessa 7 prosentista 23 prosenttiin ilman kiintiölainsäädäntöä. Ratkaisevassa asemassa on ollut listayhtiöiden hallinnointikoodi, joka edellyttää, että pörssiyhtiön hallituksessa