Osakeyhtiölaki ottaa yritysvastuun huomioon

Kauppalehden Option 1/2015 jutussa Niin on miltä näyttää kirjoitettiin, että monia vaivaa osakeyhtiölain säännös yhtiön toiminnan tarkoituksesta tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Jutussa esitetyistä kommenteista saa sen käsityksen, että osakeyhtiön tarkoitus olisi tuottaa

Osakeyhtiölaki tunnistaa yhteiskuntavastuun

Kauppalehti arvioi Kapitalismin kehdossa -artikkelissaan (22.8.2013), että Suomen osakeyhtiölaki vaalisi puhdasta omistajaetua. Osakeyhtiölakia valmisteltaessa vuonna 2005 oli kuitenkin jo havahduttu yritysvastuuasioiden merkitykseen, ja asiasta otettiin maininta voiton tuottamista koskevan

Voitontavoittelu ja yritysvastuu kulkevat käsi kädessä

Osakeyhtiön on tarkoitus tuottaa voittoa omistajilleen. Näin on säädetty osakeyhtiölaissa. Voitontavoittelussa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota yhtiön kilpailukykyyn ja pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen. Yritysjohdolle suunnatut palkitsemisjärjestelmät ovat tehokas väline