Historiallinen päätös lentoliikenteessä

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleiskokouksessa hyväksyttiin lokakuussa päätöslauselma kansainvälisen lentoliikenteen markkinaehtoisen päästöjen hyvitysjärjestelmän käyttöönotosta vuonna 2021. Samalla sovittiin järjestelmän keskeisistä periaatteista ja