Terveiset Amerikan raitilta – epävarmuus uusi normaali

Ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolaisen johdolla pieni yritysdelegaatio vieraili 11.-13.2.2019 Washingtonissa. Vierailulla USA:n kauppaministeri Wilbur J. Ross, presidentti Donald Trumpin erityisneuvonantaja Kelly Ann Shaw, kongressin edustaja ja Suomi-ryhmän puheenjohtaja Sean P. Duffy sekä

Rahoitus ja politiikka tuovat haastetta kansainvälistymiseen

Vientiä pitäisi kasvattaa, siitä kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä. Kansainvälistyvän yrityksen on kuitenkin syytä miettiä askeleensa huolellisesti, sillä polulla saattaa törmätä paitsi rahoitushaasteisiin, myös poliittisiin esteisiin kuten pakotteisiin. On yrittäjän vastuulla olla

Yritysten tuki pakotteille noussut huomattavasti

Venäjän talousromahdus ja pakotteet kurittavat 71 prosenttia suomalaisista yrityksistä. Silti 82 prosenttia yrityksistä on nykyisten tai aiempaa tiukempien pakotteiden kannalla. Vain 18 prosenttia haluaisi lieventää pakotteita tai poistaa ne. Tiedot ilmenevät kauppakamarien tekemästä

Ukrainan kriisi Kiinasta katsottuna

Esiin nousee kaksi ulottuvuutta: Länsimedian yksinkertaistettu vastakkainasettelu ja toisaalta Suomen reaktiokyky pakotekierteen avaamiin vientimahdollisuuksiin. Ukrainan – ja Venäjän – kriisi Kiinasta käsin tarkasteltuna herättää helposti kysymyksen siitä, missä kulkee

Suomi onnistunut vaikuttamaan pakotteisiin EU-kabineteissa

EU:n uusien Venäjä-pakotteiden suorat vaikutukset Suomeen ovat rajalliset. Suurin huoli on kuitenkin epävarmuus Venäjän mahdollisista vastatoimista, jotka voivat yhä laajemmin kohdistua myös suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin elintarvikkeista energiaan. Useat keskeiset suomalaisyritykset