Yritysten näkemykset painottuneet hyvin liikennerahojen jaossa

Pitkään jatkunut niukkuus liikenteen määrärahoissa heijastuu edelleen koko liikenneverkkoon. Tiestön osalta korjattavaa on syntynyt pitkään nopeammin kuin ehditään korjata. Vuosina 2014–2015 kaikkien huonokuntoisten tai erittäin huonokuntoisten päällystettyjen tiekilometrien määrä

Tieverkoston palvelutaso huononee

Liikenneviraston ylijohtaja Raimo Tapio kertoo, että tiemäärärahojen leikkaukset pitää kerätä monesta eri kohteesta. Raimo Tapio muistuttaa, että vuodesta 2016 alkaen perusväylänpitoon piti tulla 100 miljoonan euron korotus. Se ei nyt toteudu. Vuonna 2015 säästetään ylimääräinen