Hallitukset tarvisevat uusiutumista

Reijo Tauriainen kannustaa omistajia pohtimaan hallituksen tarvitsemaa osaamistarvetta ja etsimään hallitusammattilaisia (KL 13.6.2017). Kannustus on aiheellinen, sillä harva (16 %) PK-yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen pitää hallituksen jäsenistön vaihtuvuutta riittävänä.

Lupabyrokratia seisottaa PK-yritysten investointeja

Viranomaislupiin liittyvä byrokratia on viivästyttänyt investointeja joka kymmenennellä PK-yrityksellä, selviää Keskuskauppakamarin PK-hallitusbarometrista. Viivästyneet tai peruuntuneet investoinnit vaihtelevat arvoltaan alle 100 000 eurosta yli 5 miljoonaan. Kyselyyn vastanneilla

Suuret yhtiöt maksavat miltei puolet yhteisöverosta

Suurten yritysten ja erityisesti kansainvälisten konsernien verotus on ollut jo pidempään keskusteluissa esillä, ja ikävä kyllä useimmiten hyvin negatiivisessa valossa. Pelkästään mediaa seuraamalla voi helposti saada kuvan, että suomalaiset suuret yritykset minimoivat veroja minkä