Kuntayhtiöiden hallituksiin riittävää osaamista

Hallituksen esitysluonnos kuntalakiuudistuksesta vie kuntayhtiöiden hyvää hallinnointia oikeaan suuntaan, mutta ei riittävästi. Jatkovalmistelussa tulisi varmistaa, että hyvän hallinnoinnin periaatteet toteutuvat nykyistä paremmin kuntayhtiöissä. Tähän kuuluu se, että kuntayhtiöiden

Kuntayhtiöiden hallintoon tarvitaan avoimuutta

Viime aikoina on keskusteltu kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallituspalkkioista perittävästä puolueverosta, ja jopa korruptioväitteitä on esitetty. Avoimuus palkkioista ja sidonnaisuuksista hälventäisi korruptioepäilyjä, sillä tyypillisesti korruptio tapahtuu salassa. Kuntayhtiöiden