Entistä enemmän osaavia välimiehiä riidanratkaisuun

Keskuskauppakamarin järjestämän Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun kävi syksyn aikana 26 riidanratkaisusta kiinnostunutta juridiikan ammattilaista. Koulutuksessa päästiin syventämään välimies- ja asiamiestaitoja sekä kotimaisten että kansainvälisten välimiesmenettelyjen

Suomen asema välimiesmenettelyssä vahvistuu

Välimiesmenettely yleistyy riitojen ratkaisukeinona. Nostaakseen Suomen asiantuntemusta välimiesmenettelyissä entisestään Keskuskauppakamarin välimieslautakunta järjestää syksyllä täysin uuden välimieskoulun. Lautakunta isännöi myös kansainvälisesti arvostettua Helsinki International

Miksi käydä välimiesmenettely Suomessa?

Välimiesmenettelyä käytetään vakiintuneesti liike-elämän riidoissa vaihtoehtona tuomioistuinmenettelylle. Välimiesmenettelyn etuja ovat sen nopeus, joustavuus ja luottamuksellisuus. Asianosaiset voivat sopia esimerkiksi kirjallisessa välityssopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä siitä,