Satamat ja meriväylät kirittämään kilpailukykyä

Satamien merkitys on viennistä elävälle Suomelle ja sen alueille hyvin suuri. Satamiemme kautta kulkee noin 90 prosenttia viennistämme maailmalle. Raaka-aineiden tuonti kulkee myös satamiemme kautta. Koska Suomi sijaitsee maantieteellisesti katsottuna maailmankartan takalaidalla, on meidän

Rataosuuksien avaaminen kilpailulle oikea linjaus

Hallituksen suunnitelmat rataverkon osittaisesta avaamisesta kilpailulle tarjoaa mahdollisuuden junaliikenteen jatkumiselle raideosuuksilla, joista VR on luopumassa. Yhteisen kalustopankkiyhtiön perustaminen nopeuttaisi uusien toimijoiden liikennöinnin aloittamisen. “Hallituksen linjaus on

Hallitus panostaa liikenneväyliin

Hallitus on tekemässä oikeita panostuksia teiden kunnossapitoon ja väylien kapasiteettiin. Investoinnit on tärkeä kohdistaa keskeisten väylien sujuvuuskapeikkojen korjaamiseen. Liikenteen väylät ovat olennainen osa Suomen kilpailukykyä. Vientikilpailukyvyssä korostuu varmojen ja nopeiden

Viivyttely päätöksenteossa repii Suomelta miljardeja

Mitä yhteyttä on patologilla ja suomalaisella päätöksenteolla? No tietenkin se, että patologikin tietää kaiken ja osaa kaiken, mutta on liian myöhään paikalla. Mutta mietin hyvin vakavasti: Toivottavasti ei tarvita patologia, kansainvälistä valuuttarahastoa, EU:ta, Euroopan