Suhdanneodotukset vaihtelevat eri puolilla Suomea

Alueiden kasvunäkymissä on suuria eroja. Keski-Suomen teollisuuden ja Pohjois-Suomen palveluiden näkymät ovat parhaat. Hämeessä palveluyritysten suhdanneodotukset ovat muuta maata varovaisemmat, mutta teollisuudessa ja rakentamisessa alue on yksi kärkialueista. Suomen taloudella menee hyvin,

Piristyvästä Euroopasta vetoapua Suomen viennille

Maailmantalouden suhdanneodotukset ovat nousseet kevään aikana, selviää Ifo-tutkimuslaitoksen World Economic Survey -kyselystä. Maailmantalouden uskotaan yltävän 2,3 prosentin kasvuun kuluvan vuoden aikana. Halventunut euro ja öljynhinta ovat vahvistaneet talousodotuksia erityisesti