Sopeutustoimissa ei ole sijaa veronkorotuksille

Talouspoliittisen asiantuntijaryhmän analyysi julkisen talouden tilan vakavuudesta on oikea. Sopeuttamistoimet on toteutettava mutta ilman veronkorotuksia. Hallituksen kutsuma finanssipoliittinen asiantuntijaryhmä jätti selontekonsa talouspoliittisesta tilanteesta ja tarvittavista