Kasvua ja työllisyyttä ei pidä tuhota veronkorotuksilla

Keskuskauppakamarin talous- ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell muistuttaa talouskasvua tukevien päätösten tärkeydestä hallitusneuvottelujen alla. ”Hyvinvointipalvelujen ylläpito edellyttää väestön ikääntyessä yhä vahvempaa julkista taloutta. Julkisen talouden

Nämä 3 kohtalonkysymystä ratkaisevat Suomen tulevaisuuden

Maamme kannalta olennaiset haasteet on pikimmiten ratkaistava, jotta viennin pyörät pysyvät pyörimässä. Talouskasvu uhkaa taittua noususuhdanteen kirivaiheen jäädessä väistämättä taakse. Kuluvaan hallituskauteen liittyi sen alkutaipaleella suuria odotuksia. Ratkaistavana oli lähes

Hallituksen toimet oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä

Hallituksen puoliväliriihessä tehdyt päätökset vaikuttavat Keskuskauppakamarin mukaan myönteisesti Suomen taloudelliseen kehitykseen, mutta eivät riitä keskeisten ongelmien ratkaisemiseen. Hallitus päätti tänään loppuhallituskauden keskeisistä toimenpiteistä, joilla pyritään

Suomi nousee hitaasti kaksoistaantumasta

Globaalin suhdannevaihtelun koheneminen sysää Suomen talouden hienoiseen nousuun vuonna 2014, mutta rakenteellisten ongelmien takia Suomen elpymä on historian näkökulmasta hyvin vaatimaton. Venäjän kolkot kasvunäkymät saattavat haitata myös Suomen kasvua. Suomen talous on kokenut

Maailmantalous 2013: toivoa on vaikeuksista huolimatta

Kymmenen minuutin pika-analyysi vuoden 2013 maailmantaloudesta: epävarmuus taittuu hitaasti, kasvuennusteita reivattu alas Suomelle vuosi 2013 tulee olemaan suuren rakennemuutoksen vuosi, sillä parhaillaan on käynnissä siirtyminen teollisesta Suomesta kohti monimuotoista Suomea. Euroopassa

Kauppalehti: Kasvupolut nähtävä monipuolisina

Kauppalehden pääkirjoituksen 29.11.2012 ydinsanoma oli, että Suomen talouden kasvu ja kasvukyky perustuvat entistä enemmän vahvoihin toimialoihin ja laajaan maantieteelliseen alueeseen. Kirjoitus liittyi edellisen päivän Kauppakamari Forumin maakuntakavalkadiin, jossa eri maakuntien