Toteutus ratkaisee Business Finlandin menestyksen

Finpron ja Tekesin yhdistäminen antaa Keskuskauppakamarin mukaan mahdollisuuksia tehostaa viennin edistämistä. “Toteutus kuitenkin ratkaisee, kuinka Business Finland onnistuu tehtävässään”, toteaa toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Penttilän mukaan on hyvä, että valtio

Kaupan esteet yhä yritysten kasvun jarruna

Kaupan esteet rajoittavat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, osoittaa elinkeinoelämän järjestöjen ja valtion yhteinen Team Finland kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys. Yli 60 % yrityksistä ilmoitti kohdanneensa kaupan esteitä. Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuoren mukaan

Yritys, tunnetko vetoa Latinalaiseen Amerikkaan?

Aasia-huumassa on jäänyt pienemmälle huomiolle valtava maanosa, jonka hyvinkin erityyppisillä valtioilla on paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Meksikon laajat reformit auttavat valtiota pääsemään kasvuun. Brasiliassa ollaan valmiita maksamaan laadusta ja hyvästä

Kolme keinoa Team Finlandin kalibrointiin

Team Finland on harjoitellut jo hyvän aikaa. Nyt on aika odottaa maaleja. Niitä syntyy, kun otetaan mukaan kauppakamarit, kauppayhdistykset sekä Suomen eri osissa toimivat verkostot ja ryhmät. Toistaiseksi Team Finland -yhteistyötä on leimannut julkisten toimijoiden uudistaminen julkisen

Onko valtiosta viennin veturiksi?

Valtion keskeisin kansainvälistymismissio on yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen Suomessa. Se edesauttaa vientiä ja houkuttelee investointeja. Markkinat päättävät, mitkä valtiot ja yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa.  Valtion ei pidä monopolisoida

Valtiosta ei ole yksin viennin veturiksi

Vaalien lähestyessä pk-yritykset ja kansainvälistyminen saavat huomiota. Ministeri Antti Rinteen mukaan (Kauppalehti 11.2.2015) valtion on petrattava apuvälineitä, tarjottava koulutusta ja haravoitava markkinoita yrityksille. On hyvä, että ministeri on huolissaan yritysten

Verkostot entistä tehokkaampaan käyttöön

Vuosi 2014 on osoittanut, että kasvumarkkinat löytyvät yhä kauempaa. Suomalaisten yritysten markkinoille pääsyä voidaan helpottaa toimivilla kauppasopimuksilla. Asiakkaita voidaan löytää toimivien verkostojen kautta. Kauppakamarit haluavat jatkossakin avata markkinoita suomalaisille

Suomi houkuttelee heikosti ulkomaalaisia työntekijöitä

Työperustainen maahanmuutto on täysin riittämätöntä yritysten tarpeisiin, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen. Suomesta olisi tehtävä houkuttelevampi kohdemaa työperäiselle maahanmuutolle. Tällä hetkellä vuosittaisesta

Latinalainen Amerikka on Suomelle mahdollisuus

 Talouden tilaa on turha kaunistella. Sekä Suomessa että maailmalla perusvire talouskehityksessä on edelleen synkkä. Erityistä huolta aiheuttaa vientimme hidas kehitys. Perinteiset vientimarkkinamme Euroopassa eivät vedä ja Venäjän osalta tulevaisuus on entistä epävarmempi. Euroopan

Eurooppaa unohtamatta

EU-vaalit osoittivat, että Suomessa on ryhdistäydyttävä EU-asioissa. EU muokkaa merkittävästi yritystemme toimintaympäristöä ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritystemme kilpailukyvystä on pidettävä huoli ennakoivalla edunvalvonnalla. Suomalaisyritysten on osattava nykyistä