Yhtenäisempi kauppakamari Team Finlandin kumppanina

Keskuskauppakamari ja ICC Suomi yhdistävät voimiaan. Keskuskauppakamari ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka pohjalta kehitetään kansainväliseen kauppaan ja yritysten kansainvälistymiseen liittyviä palveluita. Yhteistyö koskee laajasti

Kansainväliset verkostot yritysten käyttöön

Team Finland -toiminta kokoaa yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoavat tahot yhteen. Palvelutoiminnan ytimessä ovat Suomen ulkomaanedustustot ja kansallisesti julkisrahoitteiset palvelujen tarjoajat. Laajemmin Team Finland -toiminta kattaa myös yksityiset kansainvälistymispalveluja

Kauppakamarit mukaan Team Finland -alueverkostoon

Erityisasiantuntija Martta Halonen valtioneuvoston kansliasta näkee kauppakamarien roolin Team Finlandissa tärkeänä, nimenomaan ideoijana ja kumppanina, sekä alueellisena kontaktipintana. Kauppakamarien edustajien mielestä toimijoita on monia, ja konkretiaa ja synenergiaa tulisikin hakea

Kauppariidoissa itää iso bisnes

Ensi viikolla lanseerattava vienninedistämisverkko Team Finland ei myy vain konepaja- tai cleantech-tuotteita. Suomalaisen insinöörityön rinnalla markkinoidaan humanistista palvelubisnestä kuten koulutusta, mutta myös suomalaista asianajotaitoa. Kansainvälisissä liikeriidoissa itää

Team Finland sai suursuosion – yli 1000 ilmoittautunutta

Team Finlandin liikkeellelähtö on ylittänyt kaikki odotukset. Elinkeinoelämän toimijat, yritykset ja julkiset palveluntarjoajat kokoontuvat Finlandia-talolle 10.9. luomaan tulevaisuuden kansainvälistymispalveluita. Tilaisuuden tavoitteena on erityisesti parantaa pk-yritysten