Yhteiset digitaaliset markkinat vauhdittaisivat talouskasvua

Nopein tapa digitalisaation edistämiseksi EU:ssa ja USA:ssa on sääntelyn yhtenäistäminen  ja yhteisten toimintatapojen käyttöönotto. Digitaalisten palvelujen kasvun vauhdittaminen antaisi myös vahvat perustelut vapaakauppasopimus TTIP:n toteuttamiselle. Ilkka Lakaniemi, Risto E. J.

Viisi virheellistä väitettä investointisuojasta

Keskustelu EU:n ja USA:n kauppa- ja investointikumppanuudesta sai vettä myllyynsä komission julkistettua investointisuojaa koskevan kuulemisen tulokset. Kansalaisjärjestöjen masinoimana 150 000 vastauksesta enemmistö suhtautuu kriittisesti asiaan. Suomessa elinkeinoelämä, maataloustuottajat