Juho Romakkaniemi: Työllisyys on nostettava 80 prosenttiin

Viime aikoina on nähty esimerkkejä nykyisin valitettavan yleisestä tahallaan väärin ymmärtämisen taidosta. Keskustelut ovat kulminoituneet milloin väittelyyn siitä, voiko työntekijän irtisanoa pärstäkertoimen perusteella tai voiko virallisiin työllisyystilastoihin luottaa. Vastaus

Naisjohtajien esikuvat – vähän hyödynnetty mahdollisuus

Esikuvien puute haastaa naisjohtajien johtajaidentiteetin rakentamista ja urakehitystä lasikaton läpi organisaatioiden korkeimpiin johtotehtäviin. Esikuvat voivat kuitenkin parhaimmillaan edesauttaa sukupuolten välisen tasa-arvon rakentumista työelämässä. On aika hyödyntää

Hallitusohjelman linjaukset ovat oikeansuuntaisia

Sipilän hallituksen linjaukset ovat Suomen uudistamisen kannalta myönteisiä. Ne antavat mahdollisuuden julkisen sektorin reformiin, valtion velan taittamiseen ja byrokratian purkamiseen. On kuitenkin tärkeää, että hallitus pyrkii veroasteen alentamiseen – sen ennallaan pitäminen ei riitä.

Työelämä alkaa kesätyöstä

Yhteiskunnan eri tahot tasavallan presidenttiä myöten ovat olleet huolissaan nuorisostamme. Tämä huoli koskee meitä kaikkia, koska aikanaan tämän päivän nuoret ovat  kantava voima työelämässä. Kyse on myös rahasta: Jos alle 25-vuotias joutuu työelämän ulkopuolelle, yhteiskunta