Kasvua ja työllisyyttä ei pidä tuhota veronkorotuksilla

Keskuskauppakamarin talous- ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell muistuttaa talouskasvua tukevien päätösten tärkeydestä hallitusneuvottelujen alla. ”Hyvinvointipalvelujen ylläpito edellyttää väestön ikääntyessä yhä vahvempaa julkista taloutta. Julkisen talouden

Juho Romakkaniemi: Työllisyys on nostettava 80 prosenttiin

Viime aikoina on nähty esimerkkejä nykyisin valitettavan yleisestä tahallaan väärin ymmärtämisen taidosta. Keskustelut ovat kulminoituneet milloin väittelyyn siitä, voiko työntekijän irtisanoa pärstäkertoimen perusteella tai voiko virallisiin työllisyystilastoihin luottaa. Vastaus

Aktiivimalli on riittämätön mutta tarpeellinen

Aktiivimalli on byrokraattinen ja riittämätön. Se on kuitenkin parempi kuin ei mitään. Aktiivimallista käyty keskustelu on ollut ajoittain sekä virheellistä että epäasiallista. Olettaisin, että kaikkien yhteinen tavoite on, että yhä useampi työtön saisi töitä. Sitä kautta

Hallituksen toimet oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä

Hallituksen puoliväliriihessä tehdyt päätökset vaikuttavat Keskuskauppakamarin mukaan myönteisesti Suomen taloudelliseen kehitykseen, mutta eivät riitä keskeisten ongelmien ratkaisemiseen. Hallitus päätti tänään loppuhallituskauden keskeisistä toimenpiteistä, joilla pyritään