Työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteet identifioitava

Työvoiman jähmeä ammatillinen ja alueellinen liikkuvuus hidastaa työllisyysasteen nousua. Erityisesti työvoiman alueellisen liikkuvuuden esteisiin ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. Hallitus kokoontui puoliväliriiheen pohtimaan keinoja työntekemisen kannustamiseksi ja työllisyyden