Liiketoiminnan kasvua vastuullisuudesta

Vastuullisuusasioiden huomioiminen markkinoinnissa vaatii sekä osaamista että vastuullisuus- ja markkinointiammattilaisten yhteistyötä. Miten yritykset voivat korjata toimintaansa vastuullisemmaksi? Haastattelimme PwC:n yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutista yritysvastuuasioista.

Onko yhteiskuntavastuu vain yritysten käsissä?

Yritysten yhteiskuntavastuuta peräänkuulutetaan yhä enemmän. Tänä keväänä Euroopan komissio julkistaa säännösehdotuksensa yhteiskuntavastuuraportoinnista (non-financial reporting), ja pörssiyhtiöille on odotettavissa uusia raportointivelvoitteita. Jo nykyisellään