Elinkeinoelämä listasi tärkeimmät liikennehankkeet

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen tärkeimmistä liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteista. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin. Kauppakamarit ovat yhdessä jäsenyritystensä kanssa tuoneet listalle hankkeita,

Hallitus panostaa liikenneväyliin

Hallitus on tekemässä oikeita panostuksia teiden kunnossapitoon ja väylien kapasiteettiin. Investoinnit on tärkeä kohdistaa keskeisten väylien sujuvuuskapeikkojen korjaamiseen. Liikenteen väylät ovat olennainen osa Suomen kilpailukykyä. Vientikilpailukyvyssä korostuu varmojen ja nopeiden

Oikeilla liikenneratkaisuilla kilpailukykyä Suomelle

Kaikkien Suomen kauppakamarien yhteisessä liikenneohjelmassa viime syksyltä korostuu keskeisesti väylästön merkitys Suomen välttämättömänä kilpailukykytekijänä.   Keskusteluun ja päätöksentekoon kauppakamarien liikenneohjelmassa on haluttu nostaa infrakriteerit. Keskeisenä