Yritys- ja osinkoverouudistus – nämä asiat muuttuvat 2014

Hallituksen esitys yritysverotuksen ja varojenjaon verotuksen muuttamisesta annettiin eduskunnalle 13.11.2013. Muutoksia aiemmin esillä olleisiin päätöksiin tehtiin vielä viime hetkellä. Yhteisövero alenee aiemmin ilmoitetulla tavalla, mutta poistojärjestelmän kiristämisestä luovuttiin.