Piristyvästä Euroopasta vetoapua Suomen viennille

Maailmantalouden suhdanneodotukset ovat nousseet kevään aikana, selviää Ifo-tutkimuslaitoksen World Economic Survey -kyselystä. Maailmantalouden uskotaan yltävän 2,3 prosentin kasvuun kuluvan vuoden aikana. Halventunut euro ja öljynhinta ovat vahvistaneet talousodotuksia erityisesti

Ifo World Economic Survey 1/2014: Maailmantalous toipumassa

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja WTC Helsinki Clubin tilaisuudessa 14.2.2014 esiteltiin saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen tuoreen World Economic Surveyn 1/2014 tulokset. Ifo-kyselyyn osallistui tammikuussa 1121 yritysasiantuntijaa 121 maasta. Ifon selvitys osoittaa maailmantalouden

Markkinoita avaamalla kriisistä kasvuun

Taloudessa Aasia ja Amerikka tuntuvat juoksevan karkuun Euroopalta. Eurokriisin hoito on vienyt kaiken tarmon. Euroopassa olisi nyt panostettava kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja kaupan avoimuuden edistämiseen. Usko maailmantalouden piristymiseen on vahvistunut ICC:n ja Ifon tuoreen

Maailmantalouden kehitys pirstaloitumassa

Orastanut optimismi maailmantalouden nopeasta toipumisesta on laantunut. ICC:n ja Ifo-tutkimuslaitoksen tuore kysely osoittaa talousodotusten synkistyneen maailmanlaajuisesti. Euroopassa yritysten uskoa heikentää eurokriisin tuskallisen hidas ratkaiseminen. USA:ssa talouden dynamiikkaa