Osakeyhtiölaki tunnistaa yhteiskuntavastuun

Kauppalehti arvioi Kapitalismin kehdossa -artikkelissaan (22.8.2013), että Suomen osakeyhtiölaki vaalisi puhdasta omistajaetua. Osakeyhtiölakia valmisteltaessa vuonna 2005 oli kuitenkin jo havahduttu yritysvastuuasioiden merkitykseen, ja asiasta otettiin maininta voiton tuottamista koskevan

Resursseja, avoimuutta, ymmärrettävyyttä

Yrityksissä kyllä ymmärretään kestävän toiminnan päälle. Yhteiskuntavastuuasiat on jo kilpailuetukysymys, mutta ohjeiden noudattamisesta on tullut loputon ja ennakoimaton esterata. Ympäristölupajärjestelmän suurimpia haasteita ovat resursointi, tasapuolisuus, avoimuus ja

Onko yhteiskuntavastuu vain yritysten käsissä?

Yritysten yhteiskuntavastuuta peräänkuulutetaan yhä enemmän. Tänä keväänä Euroopan komissio julkistaa säännösehdotuksensa yhteiskuntavastuuraportoinnista (non-financial reporting), ja pörssiyhtiöille on odotettavissa uusia raportointivelvoitteita. Jo nykyisellään