Suuret yhtiöt maksavat miltei puolet yhteisöverosta

Suurten yritysten ja erityisesti kansainvälisten konsernien verotus on ollut jo pidempään keskusteluissa esillä, ja ikävä kyllä useimmiten hyvin negatiivisessa valossa. Pelkästään mediaa seuraamalla voi helposti saada kuvan, että suomalaiset suuret yritykset minimoivat veroja minkä

Yritys- ja osinkoverouudistus – nämä asiat muuttuvat 2014

Hallituksen esitys yritysverotuksen ja varojenjaon verotuksen muuttamisesta annettiin eduskunnalle 13.11.2013. Muutoksia aiemmin esillä olleisiin päätöksiin tehtiin vielä viime hetkellä. Yhteisövero alenee aiemmin ilmoitetulla tavalla, mutta poistojärjestelmän kiristämisestä luovuttiin.

Kehysriihen yritysverolinjaukset tukevat kasvua

Hallitus sai kehysriihessä aikaan odotettua paremman paketin. Yhteisöverokannan alentaminen 20 prosenttiin on tässä poliittisessa tilanteessa hyvä ratkaisu. Osinkoverotuksessa tehdyt ratkaisut virtaviivaistavat verojärjestelmää. Myönteistä oli myös se, ettei pääomaverokantoja korotettu,

Alueiden ilmapuntari: Synkkää maakunnissa

Aluetalouksien näkymät ovat synkimmät kolmeen vuoteen, ilmenee tuoreesta kauppakamarien toimitusjohtajien analyysistä. Yhdeksän kauppakamarin toimitusjohtajaa 19:stä arvioi, että taloustilanne on heikentynyt puolen vuoden takaisesta. Heidän antamiensa kouluarvosanojen keskiarvo putosi