Yhdeltä luukulta myös ympäristöasioissa?

Monissa investointihankkeissa tarvitaan lukuisia eri lupia, ja hakija joutuu asioimaan eri viranomaisten kanssa. Samaan hankkeeseen saatetaan tarvita rakennusluvan lisäksi erilaisia ympäristöllisiä lupia, kuten  ympäristönsuojelulain mukainen ympäristö, maa-aineslain mukainen maa-aineslupa

Tuulivoimahankkeet ympäristölupabyrokratian vastatuulessa

“Tuulivoima kansallisena tahtotilana on jäämässä silkaksi teoriaksi”, huokaa UPM:n tehtaanjohtaja Kari Pasanen. Raumalla ja Kristiinankaupungissa on väsähdetty loputtomaan tuulimyllybyrokratiataisteluun. UPM on Raumalla hakemassa lupia tehdasalueelle suunnitelluille tuulivoimaloille.

Ympäristö­lupa­järjestelmä jumittaa investointeja

Ympäristö on meille kaikille arvokas, siinä toimimista pitää valvoa ja sitä täytyy säädellä. Ympäristöluvat vaikuttavat keskeisesti yritysten toimintaympäristöön. Niihin liittyvistä velvoitteista ja selvityksistä aiheutuu yrityksille huomattavia kustannuksia ja hallinnollista

Resursseja, avoimuutta, ymmärrettävyyttä

Yrityksissä kyllä ymmärretään kestävän toiminnan päälle. Yhteiskuntavastuuasiat on jo kilpailuetukysymys, mutta ohjeiden noudattamisesta on tullut loputon ja ennakoimaton esterata. Ympäristölupajärjestelmän suurimpia haasteita ovat resursointi, tasapuolisuus, avoimuus ja