Ohjeet ja lomakkeet

Ohessa tavarantarkastukseen liittyvää ohjeistusta sekä lomakkeita

Ohjeet

Ohjesääntö 2015

Ohjesääntö 2015 lyhennelmä

Tarkastuskertomuspohjat

Tavarantarkastuskertomus

Kuntotarkastuskertomus

Käyvän arvon kertomuspohja (koneet, laitteet ja kulkuneuvot). Tämä pohja on vaihtoehtoinen tavallisen tarkastuskertomuspohjan kanssa.

Tavarantarkastuksen tekemiseen liittyvää lomakkeistoa

Toimeksiantosopimusmalli

Kutsu tarkastustilaisuuteen

Kuittaus ohjesäännön vastaanottamisesta

Muut lomakkeet

Suostumus jälkitöiden asiantuntijana toimimisesta

HTT-tavarantarkastusesittely

HTT-tavarantarkastus (pdf)

Esite tavarantarkastustoiminnasta