Ohjeet ja lomakkeet

Ohessa tavarantarkastukseen liittyvää ohjeistusta sekä lomakkeita

Ohjeet

Ohjesääntö 2015

Ohjesääntö 2015 lyhennelmä

Tarkastuskertomuspohjat

Tarkastuskertomuspohjan, kuntotarkastuskertomuspohjan sekä käyvän arvon pohjan voit pyytää Raisalta, raisa.harju@chamber.fi

Tavarantarkastuksen tekemiseen liittyvää lomakkeistoa

Toimeksiantosopimusmallin, kutsumallin, mallilomakkeen ohjesäännön vastaanottokuittauksesta sekä mallilomakkeen jälkitöiden asiantuntijana toimisesta voit pyytää Raisalta, raisa.harju@chamber.fi

HTT-tavarantarkastusesittely

HTT-tavarantarkastus (pdf)

Esite tavarantarkastustoiminnasta