Palkkiot

Tavarantarkastajien palkkiot ja korvaukset

Tavarantarkastajat ovat itsenäisiä toimijoita, ja tavarantarkastus on asiakkaan ja tavarantarkastajan välinen. Siksi Keskuskauppakamari ei tiedä tavarantarkastajien tuntiveloitushintoja. Alle on koottu hinnoittelun yleisiä periaatteita.

Tavarantarkastajalla on oikeus veloittaa tarkastusta pyytäneeltä kohtuullinen palkkio. Kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti tehtävän kiireellisyys, vaativuus, siihen käytetty aika ja erityisolosuhteet. Palkkion kokonaissuuruus määräytyy toimeksiannon sisällön, laajuuden ja vaikeusasteen mukaan. Tarkastuspalkkio koostuu yleensä lähtökohtaisesti kaikesta siitä ajasta, jonka tavarantarkastaja tarkastustoimeksiantoon käyttää.

Tavarantarkastaja voi veloittaa seuraavista asioista:

 • itse tarkastus matka-aikoineen
 • ennen tarkastusta: tehtäväsisällön muotoilu asiakkaan kanssa, tarkastuskutsujen laatiminen ja lähettäminen, asiakirjoihin tutustuminen
 • matkakulut (kohtuullinen kilometrikorvaus)
 • otettujen kuvien tallennus ja käsittely
 • kertomuksen laatiminen, tulostaminen, postitus ja kopiointi
 • muut asianmukaiset kulut kohtuulliseen määrään saakka
 • arvonlisävero (useimmissa tapauksissa)
 • Palkkion lisäksi tavarantarkastaja veloittaa Keskuskauppakamarin kuluosuuden, joka on 10 % palkkion määrästä (kuitenkin vähintään 25 euroa ja enintään 275 euroa).

Palkkion suuruuteen ei vaikuta:

 • tarkastettavan kohteen taloudellinen arvo
 • kohteen muu erityinen merkitys tarkastusta pyytäneelle

Tavarantarkastajan velvollisuudet:

 • ilmoittaa ennen toimeksiannon vastaanottamista suuruus ja antaa mahdollisimman tarkka arvio tarkastuksen kokonaiskustannuksista
 • ilmoittaa pyydettäessä veloitusperuste
 • ryhtyä tarkastustehtävässään vain sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat toimeksiannon sisällön mukaisesti tarpeellisia ja välttämättömiä tavarantarkastuksen asialliselle suorittamiselle