Valittaminen

Tavarantarkastajan toimintaa ohjaa Ohjesääntö 2015 . Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta ohjaa ja kehittää tavarantarkastustoimintaa valtakunnallisesti. Lautakunta myös valvoo tarkastajia ja käsittelee heidän toiminnastaan tehdyt valitukset.

Tavarantarkastajalautakunnan asiantuntijajaostot tutkivat kirjalliset valitukset, joita tehdään tavarantarkastajan ohjesäännön vastaisesta menettelystä. Jos asiantuntijajaosto toteaa tavarantarkastajan rikkoneen ohjesäännön määräyksiä, se antaa tavarantarkastajalle varoituksen tai lievissä tapauksissa muistutuksen. Vakavat rikkomukset johtavat tavarantarkastajan hyväksymisen peruuttamiseen.

Tavarantarkastajalautakunta tai sen asiantuntijajaosto eivät voi mitätöidä tai muuttaa kenenkään tavarantarkastajan antamaa tarkastuskertomusta. Annetut tavarantarkastuskertomukset ovat määrämuotoisia asiantuntijalausuntoja, joita ei tule rinnastaa päätöksiin tai vastaaviin ratkaisuihin, joiden sisältöön voidaan hakea muutosta. Jaosto ei myöskään ole toimivaltainen määräämään pidettäväksi uutta tavarantarkastusta.

Näin valittaminen etenee:

  • Valitus tavarantarkastajalautakunnalle tulee tehdä kolmen kuukauden sisällä tarkastuskertomuksen allekirjoittamisesta.
  • Valitus on tehtävä kirjallisesti, ja se on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti mari.virta@chamber.fi tai raisa.harju@chamber.fi. Jos haluat toimittaa valituksen postitse, on toimitusosoite alla. Valituksessa on perusteltava, millä tavoin tavarantarkastaja on toiminut ohjesäännön vastaisesti. Valitukseen on liitettävä kyseinen tarkastuskertomus.
  • Valittaja maksaa 150 euron suuruisen valitusmaksun, johon hän saa ohjeet valituksen saavuttua tavarantarkastajalautakunnalle. Jos tavarantarkastajalautakunta toteaa päätöksessään tavarantarkastajan syyllistyneen ohjesäännön vastaiseen toimintaan, valitusmaksu palautetaan valittajalle kokonaisuudessaan.
  • Valitusmaksun saavuttua pyydämme tavarantarkastajalta vastineen. Vastineen jälkeen asia käsitellään asiantuntijajaoston kokouksessa. Päätös pyritään toimittamaan valittajalle kolmen kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta.

Valitus osoitetaan ja toimitetaan tavarantarkastajalautakunnalle:
Keskuskauppakamari
Tavarantarkastajalautakunta
PL 1000 (Aleksanterinkatu 17)
00101 Helsinki

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214

lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi