IPR-valiokunta

Keskuskauppakamarin IPR-valiokunta (Intellectual Property Rights) hoitaa elinkeinoelämän teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää edunvalvontaa, jakaa siihen liittyvää tietoutta sekä parhaita käytäntöjä yrityksille. Valiokunta vaikuttaa lausunnoin ja kannanotoin vireillä oleviin IPR-hankkeisiin.

Lisätietoja:
IPR-valiokunnan sihteeri, lakimies Minna Aalto-Setälä, puh. 09 4242 6244, etunimi.sukunimi@chamber.fi

Kausi 2019–2021

Puheenjohtaja
Dosentti, KTT, OTL Max Oker-Blom, Hanken

Varapuheenjohtaja
Director, Intellectual Asset Manager Timo Vuorimies, Wärtsilä Oyj Abp

Jäsenet

Director Kirsi Ekström, Telia Finland Oyj
Lakimies Petteri Gynther, Elisa Oyj
IPR Manager Irja Hannimäki, Uponor Group
Director, IPR Teija Kopio, Fiskars Oyj
IPR Formalities Officer Nina Laurila, ABB Oy
Legal Counsel Robert Hagelstam, Rovio Entertainment Ltd.
Lakiasianjohtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo, Raisio Oyj
Varatuomari Marja-Leena Mansala
General Counsel Tommi Mustonen, Comatec Group
Director, IPR Olli Pekonen, Beneq Oy
Director IPR Mika Timmerbacka, UPM-Kymmene Oyj
Lakimies, VT Lumi-Sirkku Vikiö, SOK
Director, IPR Heidi Adler, Orion Oyj

Sihteeristö
Lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari
Innovaatioasioiden päällikkö Antti Tahvanainen, Metsäteollisuus ry