Julkaisuja

 

Suuri veroselvitys 2019

Valtio ja kunnat keräsivät vuonna 2017 veroja lähes 70 miljardia euroa. Lisäksi työttömyys- ja eläkevakuutusmaksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu olivat yhteensä noin 27 miljardia euroa. Nämä verotulot syntyivät pääosin yritystoiminnasta.

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle ja sen eri alueille. Selvityksessä on mukana yhteensä 300 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2017.

Tutustu myös vuoden 2017 Suureen veroselvitykseen

Kauppakamarin talouskatsaus

Keskuskauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa ekonomistikatsauksessa käydään läpi ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Järjestyksessään toinen  katsaus keskittyy työttömyyteen ja keinoihin sen alentamiseksi. Järjestyksessään ensimmäisen talouskatsauksen voit lukea tästä.

 

Kestävä julkinen talous ja talouskasvu

Suomi valmistautuu tuleviin vaaleihin sekä edessä häämöttävään 2020-lukuun toiveikkaissa tunnelmissa. Vienti vetää, verotulot kasvavat, työllisyys paranee kohisten ja valtion velanotto on päättymäisillään. Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme tästä.

 

Aiemmat linjaukset

Keskuskauppakamarin aiemmat verolinjaukset löytyvät täältä.